Biologische webwinkel met een eerlijke prijs
Online besteld en in heel Nederland bezorgd
Particulieren: gratis bezorging bij een bestelling boven €125

Beginselen van biologische landbouw

IFOAM beginselen


Wereldwijd bestaan vele organisaties die zich inzetten voor biologische landbouw. De organisaties zijn verenigd in de International Federation of Organic Agriculture Movements, de IFOAM. Deze organisatie heeft vier beginselen van de biologische landbouw opgesteld. 

De beginselen zijn van toepassing op landbouw in de breedste zin, nl. de manier waarop wij voor de aarde, water, planten en dieren zorgen om voedsel en andere goederen te produceren, verwerken en distribueren. De beginselen van IFOAM luiden als volgt. 


Biologische landbouw is gebaseerd op:

Gezondheid

De gezondheid van individuen en gemeenschappen kan niet gescheiden worden van de gezondheid van ecosystemen. Een gezonde bodem levert gezonde gewassen die de gezondheid van dieren en mensen ondersteunen. 

Ecologie

De biologische productie moet onderdeel zijn van ecologische processen en kringlopen. Het welbevinden en het voeden van dieren en gewassen wordt bereikt door uit te gaan van hun natuurlijke plek in het ecosysteem. 

Billijkheid

Gelijkwaardigheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap in een gezamenlijke wereld, zowel van mensen onderling als in hun relatie tot andere levende wezens. 

Zorg

Efficiëntie en productie mogen worden verhoogd, maar niet ten koste van gezondheid en welzijn. Vanwege ons beperkte begrip van ecosystemen en landbouw moeten we zorgvuldig handelen. 

 

IFOAM is een overkoepelende organisatie voor de internationale biologische beweging, met wereldwijd meer dan 750 leden in 116 landen.www.ifoam.org

  IFOAM