Biologische webwinkel met een eerlijke prijs
Online besteld en in heel Nederland bezorgd
Particulieren: gratis bezorging bij een bestelling boven €125

Demeter

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biologisch-dynamische landbouwbedrijven. Bedrijven en producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw en daarnaast aan een aantal extra eisen volgens de Demeter-normen en -richtlijnen. 

Normen

Demeter loopt voorop in de normering van bemesting, veevoeding, diereigenheid en dierhuisvesting. 

  • gemengd boerenbedrijf met een duurzaam eigen karakter

  • plantenteelt en veehouderij voeden elkaar op hetzelfde bedrijf of in hechte samenwerking met een Demeterbedrijf in de buurt

  • vruchtbare bodem voor sterke planten; door landbouwkundig maatwerk, compost van eigen bedrijven en ver doorgevoerde wisselteelt ontstaat een rijk bodemleven

Demeterboeren zetten zich in voor landschap, sociale zorg, onderwijs en voorlichting zowel binnen als buiten hun bedrijf.

Stichting Demeter

Het keurmerk wordt gevoerd door gecertificeerde bedrijven en producten. Houder van het keurmerk voor Nederland en Vlaanderen is Stichting Demeter. Stichting Demeter bepaalt de normen op basis van de wereldwijd geldende Demeter Standards van Demeter Internationaal. De onafhankelijke Demeter Licentie Commissie kent de Demeter-certificaten toe op basis van controles.

 

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biologisch-dynamische landbouwbedrijven.